• Αρχική

Τεχνικά Υαλοϋφάσματα για εφαρμογές έως και 1200 oC

Για θερμοκρασίες εως 1200o

Ακουστικές Εφαρμογές - Σύμφωνα με ειδικές απαιτήσεις